עיר שחוברה לה יחדיו?!

החיים בעיר מעורבת כירושלים מעמידים אתגר משמעותי נוסף למחנכים ולתלמידים ביחס ל"אחר" ולהתמודדות המסגרות השונות עם אוכלוסייה מרובת "אחרים". אירוע רודף אירוע במרחב החיים הציבורי- האקטואלי ואנו נדרשים שוב ושוב לבחינה של מערכת היחסים בין קבוצות שונות המאתגרות זו את זו במרחב הציבורי המשותף בישראל בכלל ובירושלים בפרט.

במגוון המקורות שלפניכם, פרוסה יריעה רחבה אודות סוגיא מורכבת זו.

 


מערך שיעור: מחלקים את ירושלים אבל בקטע טוב  


שיח זכויות אדם בהר הבית 

ירושלים עיר מאוחדת 


סרט: סיור במזרח ירושלים


ידיעון יום ירושלים תשע"ו 

חלק ראשון ידיעון"העִיר מְשַׂחֶקֶת מַחֳבוֹאִים בֵּין שְׁמוֹתֶיהָ.."

חלק שני ידיעון(יום) ירושלים של זהב

החיים המשותפים בירושלים: שיחה עם סגנית ראש העיר ירושלים- רחל עזריה

מערך שיעור :יום ירושלים - האתגר!


 
בין הלוקאלי לגלובלי בסוגיות בעניני דת ומדינה בירושלים
פרופ' ידידיה שטרן