פרשה בקטנה לפרשת בלק

 

פרשה בקטנה לפרשת בלק.

כולנו קונים מותגים אמריקניים שיוצרו בסין. אנחנו גם קוראים ספרות מתורגמת, מאזינים למוזיקה שבאה מרחוק, מכירים את סולם הערכים הליברלי ומקיימים אתו שיג ושיח ובכלל, לפעמים מרגישים שגם אנחנו תושביו הגאים של הכפר הגלובאלי. כיצד כל זה מסתדר עם הפסוק, "הֶן עָם לְבָדָד יִשְׁכֹּן וּבַגּוֹיִם לֹא יִתְחַשָּׁב" (במדבר כג ט), שהוא נבואה לפי חלק מן הפרשנים ותיאור מצב לפי האחרים?

ה'גלובליזציה', שהיא ההבטחה הגדולה והאיום הגדול בעת ובעונה אחת, שטפה את העולם המערבי ושלחה זרועות ארוכות למדינות ותרבויות נוספות. היחס כלפיה אמביוולנטי. יש מי שמרוויח מטשטוש הגבולות ויש מי שמשלם בגללו מחיר כבד. ההנאה או ההפסד תלויים לא אחת במיקומו של האדם בחברת המוצא: אילו קשרים יש לו, עד כמה הוא מחזיק בשפה המאפשרת להיות חבר  ב'כפר הגלובאלי', מהם הכישורים שהוא רכש במהלך חייו ועוד.

עד כמה להיפתח לתרבות הגלובאלית ועד כמה להתבדל ולשכון בדד? השאלה הזו לא נולדה בסוף המאה העשרים. ההדים העתיקים שלה מסתתרים כבר בין פסוקי התורה ובחזון הנביאים. מחד, בלעם בן בעור מעיד בפרשת 'בלק' כי עם ישראל איננו נמנה עם יתר העמים "ובגויים לא יתחשב". מאידך, פסוקי אחרים, דוגמת חזון אחרית הימים של ישעיהו (פרק ב') מתארים מצב אחר בו כל האומות נוהרות לבית ה' ומבקשות ללכת בדרכו של בית יעקב.

ישנן כנראה דילמות שלובשות צורה אחת ופושטות אחרת, אך לעולם מלוות את הסיפור האנושי. במקרה זה מדובר במתח בין השאיפה לחדד מאפיינים פרטיקולריים, לצד הרצון ללמוד ממה שיש לתרבויות אחרות להציע. אנו בוחרים להביא את דבריו של הרב אהרון ליכטנשטיין ז"ל שעמד על ייחודו של עם ישראל מבלי להמעיט בערכם של עמים אחרים:

"היחס שלנו לבני-נח צריך להיות מוגדר, תוך התייחסות לשני גורמים:

א. ערכים כלליים אוניברסליים, השייכים לעולם של עבודה שפתוח בפני בני-נח.

ב. הבלטה והדגשה של מושג בחירת-ישראל וקדושת ישראל.

את השוני בין עולמו של היהודי לעולם הגוי ניתן לראות מנקודת ראות אחת כמעורה בנתונים מטפיזיים, ומנוקדת ראות אחרת - כפרי תהליכים היסטוריים. בכל מקרה, מדובר בחילוק ובשוני בסיסי ובפער משמעותי מבחינה רוחנית. אבל בין זה לבין שלילה וזלזול בעולמו הרוחני של הגוי - המרחק רב מאוד"

(הרב אהרון ליכטנשטיין, היחס לנוכרי בתפיסה היהודית, שיחה לפרשת נח http://www.etzion.gush.net/vbm/archive/9-sichot/02noah.php)

 

שבת של שלום,

תניה רגב וצוות יסודות.

 

עוד בנושא