זהות: מי בפנים ומי ובחוץ? פרשה בקטנה לפרשת חוקת.

זהות: מי בפנים ומי ובחוץ?

פרשה בקטנה לפרשת חוקת.

 

פרשת חוקת פותחת בחלוקה הבינרית בין הטמא והטהור,

בין מי שזכאי להיות בתוככי המחנה

ובין מי שמורחק אל מחוצה לו.

טקסי הטהרה, ובראשם הזאת אפרה של הפרה האדומה,

 מאפשרים את חציית הגבול

מן התחום המודר, המורחק,

פנימה, חזרה אל חיקה המחבק של הקהילה.

כיום טקסי הטהרה,

עברו חלפו כמעט כולם מעולמינו נטול המקדש,

אולם הרעיון של הגדרת גבולות הקהילה,

חי ובועט.

הגבול המשורטט בין מי שבפנים ובין מי שבחוץ,

עדיין משמש כלי רב עצמה לשרטוט זהותה של הקבוצה.

על מנת ללכד את היחידים לכלל קהילה,

יש צורך בהגדרה חיובית של המשותף,

אך גם בשלילה של מה שאיננו חלק מן ה'אני' הקולקטיבי.

אמנם, מתיחת הקו בין הפנים והחוץ,

עשויה להיות כואבת,

אולם היא הכרחית

לכינונה של הזהות הקיבוצית,

 על סמליה, טקסיה,

ועל הנורמות, הערכים והזיכרונות הקושרים יחד את חבריה.

 

שתהיה שבת של מנוחה לכולנו,

תניה רגב

וצוות יסודות.

 

 

 

עוד בנושא