אודות

עמותת "יסודות – המרכז לליבון ענייני תורה ומדינה" הינה ארגון ללא כוונת רווח, הפועל להעמקת הדיאלוג בין השפה היהודית והשפה הדמוקרטית במדינת ישראל.

פעילות העמותה מתמקדת בזירה החינוכית, מתוך תפיסה כי העמקת הדיון בזהות האזרחית-יהודית של מחנכי ומורי הדור הבא, תצמיח חברה יציבה יותר, ובעלת שורשים עמוקים של זהות משותפת. לצד זאת, העמותה פועלת גם במרחב התקשורתי והרעיוני בישראל.

אנו מסייעים לאנשי חינוך מכל גווני החברה הישראלית, להתמודד עם האתגרים והקונפליקטים שמזמנת המציאות הישראלית המורכבת, מתוך הנחה כי למרות ריבוי השסעים והזהויות, ניתן לכונן מרחב ציבורי משותף, יהודי ודמוקרטי.

העמותה הוקמה בעקבות רצח ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל, על ידי קבוצת אנשי חינוך מן החברה הציונית דתית, ובראשם ד"ר שלמה פישר, הרבנית יפה גיסר וד"ר יהודה בן-דור, בוגרי 'מכון מנדל', מתוך הבנה שיש לחזק את יחסה של החברה הציונית-דתית לדמוקרטיה ולערכיה. בשנים האחרונות חברה עמותת יסודות למכללה האקדמית הרצוג.

 

עקרונות מנחים

1. מחויבות – 'יסודות' מחויבת לערכי היהדות ולאורח חיים המבטא אותם, ורואה בערכי הדמוקרטיה מימוש של ערכים יהודיים, המהווים מצע  לכינון חברה משותפת במדינת ישראל. 'יסודות' רואה בדמוקרטיה את השיטה הראויה לניהול החיים במדינת ישראל.

2. מורכבות – 'יסודות' מבקשת לפתח שיח שיש בו הקשבה הדדית ויכולת לגבש תפיסות עולם מורכבות בסוגיות הערכיות במרחב הציבורי של מדינת ישראל.

3. כבוד והוגנות – 'יסודות' מאמינה כי מדינת ישראל הינה מרחב משותף, הכולל אזרחים שאינם יהודיים ומחויבת ליחס של כבוד והוגנות לכלל אזרחי ישראל.

4. שיח - 'יסודות' שואפת  לאפשר דיון בנושאי הליבה האזרחיים על בסיס שפה משותפת, יהודית-אזרחית, מבלי לכפות אמונות ודעות עבור קהלי היעד.

5. מקורות – 'יסודות' מאמינה, כי הסתמכות על מקורות יהודיים היא מרכיב הכרחי בעיסוק בסוגיות אזרחיות בדרך ליצירת תרבות יהודית-דמוקרטית במדינת ישראל. 

 

אנו מאמינים, כי בדרך זו ניתן להצמיח דור עתיד המשולב בחברה ובהנהגה של מדינת ישראל.


עוד בנושא