שמונה מעלות הצדקה של הרמב"ם

הפעלה בנושא שמונה מעלות הצדקה של הרמב"ם, דף י ע"א, עמ' 103 בספר
 
למורים:
לפניכם הפעלה המטרימה את לימוד שמונה מעלות הצדקה של הרמב"ם.
חלקו את התלמידים לקבוצות או לזוגות. כל קבוצה תקבל 8 כרטיסים, ועל כל כרטיס כתובה אחת ממעלות הצדקה של הרמב"ם.
בקשו מהתלמידים לסדר את המעלות לפי הסדר הנראה להם מהמעלה הגבוהה ביותר (כלומר, המועדפת מבחינה ערכית) ועד למעלה הנמוכה ביותר (סוג הנתינה שנמצא במדרגה ערכית התחתונה ביותר) ולנמק את בחירתם.
במליאת הכיתה בקשו מקבוצות התלמידים להציג את מסקנותיהן ולהעלות נימוקים לבחירותיהן. אפשר לסכם את הנימוקים על הלוח.
לאחר מכן, השוו בין ההצעות שהועלו בכיתה לבין הסדר שקבע הרמב"ם.
קיימו דיון מסכם.

נקודות לדיון:
 
איזו חשיבות יש לאנונימיות [עילום שם] של הנותן או המקבל?
 
איזו חשיבות יש לנתינה לפני שהעני מבקש?
 
מה החשיבות בשמחה?

 
שמונה מעלות הצדקה של הרמב"ם

לתת בעצב

לתת כך שהעני לא יודע ממי קיבל (והנותן יודע למי נתן)

לתת בשמחה, אבל פחות ממה שהעני צריך

לתת כך שהנותן לא יודע למי נתן והעני לא יודע ממי קיבל

לתת לעני לאחר שביקש

למצוא לעני מקום-עבודה או לעשות עמו שותפות בעסק

לתת לעני לפני שביקש

לתת כך שהעני יודע מי נתן לו (והנותן לא יודע למי נתן)

עוד בנושא