תפקיד התקשורת בחברה דמוקרטית

בפתחה של המאה העשרים ואחד בה אנו מצויים, תקשורת ההמונים ממלאת תפקיד רב עוצמה. באמצעות שלוחותיה השונות והרב גוניות – הרדיו, העיתונות, הטלוויזיה, האינטרנט ועוד, אנו מוצפים במידע, בבידור ועוד כהנה וכהנה סוגים שונים של מראות, קולות, ומילים כתובות.

קשה לתאר אדם בתקופתנו שאינו נזקק לתקשורת, ועם זאת יש תחושה, לפחות בקרב חלקים גדולים של הציבור הדתי וגם שאינו דתי, שהנזק שבתקשורת רב.

 יש לשאול מה הוא אם כן ערכה של התקשורת? האם ניתן למצוא בה חיוב? האם אפשר למלא את תפקידיה באופן הולם יותר?

בחברה פתוחה ודמוקרטית, תקשורת חופשית היא בבחינת תנאי הכרחי. חופש הביטוי והתקשורת הם ה"שומרים" על זכויות האדם והאזרח.

מי יספר לציבור מה השלטון עושה? מי ימנע מהשלטון מלהשחית את דרכו באין רואה? באמצעות חשיפת פעולות השלטון ועוולותיו, אם יש כאלה, לידיעת הציבור, ניתן פתח לתקן את העוולות ואף לגרום להחלפת השלטון.

 
 
 
 
 

עוד בנושא