מידי ארבע שנים באים אזרחי מדינת ישראל אל הקלפי כדי להכריע מה תהיה דמותה של הנהגת המדינה ומדיניותה - ובעקבות זאת מה תהיה דמותה של המדינה עצמה. ביחידה זו נברר האם יש לבחירות ערך בפני עצמן או שהן כלי טכני בלבד, מה משמעותם מבחינה הלכתית יהודית ועוד.
 
 
 

עוד בנושא