רוחב הדעת של האמונה הגדולה וסבלנותה

האמוניות יש בה תוכן של טבע, ותוכן של הכרה והשכלה. מצד התוכן הטבעי שלה היא מלאה גבורה, ואש משולהבת, ואינה יכולה לסבול שום דבר המנגדה. ולא דוקא דבר המנגד את כל מהותיותה אינה יכולה לסבול, כ"א גם דבר שהוא מנגד את שבילה הפרטי, ואת סגנונה המיוחד, ע"כ לא יוכלו אמונות מיוחדות לדור בכפיפה אחת ולהתערב זה בזה, אם לא שיצמח מזה היזק טבעי עצמי לכולן. וכל מה שהאמונה היא יותר אדירה יותר בריאה יותר חשובה וענקית יגדל כח הטבע שלה, ותגדל מאד קנאתה וקפידת הטהרה שלה. אמנם מצד התוכן ההכרי של האמונה, מלאה היא רוחב דעת, ומעוטרה היא עי"ז ברב חסד וסבלנות גדולה. יודעת היא בהכרתה שהרוח הפנימי של העריגה הא-להית וההשלמה העליונה שהיא שואפת אליה היא כ"כ עשירה בגוונים, עד שהיא יכולה להתלבש בלבושים שונים מאד, וגם בתיאורים הפכיים והיא מתעלה עי"ז כל כל סתירה, ומתרוממת מעל כל ניגוד. ובאמונה בגודל קדשה, זורמים תמיד אלה שני הפלגים, שנישטפי הקודש, של חסד וגבורה מדת הדין ומדת הרחמים, וכשהאמונה מתרוממת לרום מקורה, לצורתה העליונה שמשם מקור חייה, ושפעת פרנסת קיומה והארתה מאור תורה העליונה מדת הגבורה מתמזגת, והכללות מתאחדת עם הדייקנות ברב טהרה והארה גדולה.

 

עוד בנושא